•   Czwartek, 25 lipca 2024
Poradnik

Dreszcz lub drżenie

Dreszcz lub drżenie

Udławić się czy zostać połkniętym?

Forma "to shiver" może być nadal spotykana w starszych słownikach, ale obecnie jest uważana za niepoprawną. "To shudder" jest jedyną akceptowalną odpowiedzią. Odpowiedź na pytanie "Co jest poprawne: drżeć czy chwiać się?" będzie taka sama. Odpowiedź na pytanie "Która odpowiedź jest poprawna: to shudder or to falter? Co dokładnie oznacza ten czasownik? Po pierwsze: szybkie połykanie (np. Po pierwsze: połykanie czegoś bardzo szybko (np. Po drugie: odczuwanie ucisku w gardle z powodu silnych emocji. Po trzecie: odczuwać coś intensywnie, a następnie uzewnętrzniać te uczucia.

Formę "to shiver" można jeszcze znaleźć w starszych słownikach, ale obecnie jest ona uważana za niepoprawną. "Drżeć" jest jedyną akceptowalną odpowiedzią. Odpowiedź na pytanie "Co jest poprawne: drżeć czy chwiać się?" będzie taka sama. Odpowiedź na pytanie "Która odpowiedź jest poprawna: to shudder or to falter? Co dokładnie oznacza ten czasownik? Po pierwsze: połykanie czegoś bardzo szybko (np. Po drugie: odczuwanie ucisku w gardle z powodu silnych emocji. Po trzecie: doświadczać czegoś intensywnie, a następnie uzewnętrzniać te uczucia.

Zobacz również