•   Czwartek, 25 lipca 2024
Poradnik

Pożegnanie czy pożegnanie?

Pożegnanie czy pożegnanie?

Żegnaj czy do widzenia?

Jak poprawnie napisać pożegnanie? Zgodnie z zasadami języka polskiego, wyrażenia przyimkowe - połączenia z rzeczownikami lub zaimkami, a także przysłówkami, liczebnikami i przysłówkami - najczęściej pisze się rozdzielnie. Do takich wyrażeń należy "do widzenia", więc poprawna pisownia będzie inna. Przykład z korpusu PWN: "Z księżycem przez szpary!" Słowa Słowackiego. Do widzenia, profesorze! Staszek, wyjdź pierwszy!" (K. Makuszyński Szatan z siódmej klasy Toruń 1994).

Jak napisać poprawne pożegnanie? Zgodnie z zasadami języka polskiego wyrażenia przyimkowe - połączenia z rzeczownikami lub zaimkami, a także przysłówkami, liczebnikami i przysłówkami - należy pisać rozdzielnie. Do takich wyrażeń należy "do widzenia", więc poprawna pisownia będzie inna. Przykład z korpusu PWN: "Z księżycem przez szpary!" Słowa Słowackiego. Do widzenia, profesorze! Staszek, wyjdź pierwszy!" (K. Makuszyński Szatan z siódmej klasy Toruń 1994).

Zobacz również