•   Czwartek, 25 lipca 2024
Poradnik

Chemioterapia a hemoterapia:

Chemioterapia a hemoterapia:

Chemioterapia a hemoterapia:

Termin chemioterapia jest stosowany na całym świecie (w języku angielskim określa się go jako chimiotherapy). W pierwszym znaczeniu termin ten odnosi się do leczenia przy użyciu preparatu chemicznego mającego na celu zniszczenie bakterii chorobotwórczych lub zahamowanie wzrostu komórek nowotworowych. Słowo to może być używane do opisania dawki preparatu chemicznego. W drugim znaczeniu, chemioterapia to zapobieganie lub kontrola chorób roślin. Hemoterapia to termin medyczny pochodzący z języka greckiego (haima - krew + therapeia - opieka, leczenie). Hemoterapia (gr.

Słowo chemioterapia jest terminem międzynarodowym (w języku angielskim określane jest jako chimiotherapy). W pierwszym znaczeniu termin ten odnosi się do stosowania preparatu chemioterapeutycznego, który ma na celu zniszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych lub zahamowanie wzrostu i rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych. Słowo to może być używane do opisania dawki preparatu chemicznego. W drugim znaczeniu, chemioterapia to zapobieganie lub zwalczanie chorób roślin. Hemoterapia to termin medyczny pochodzący z języka greckiego (haima - krew + therapeia - opieka, leczenie). Hemoterapia (gr.

Zobacz również