•   Czwartek, 25 lipca 2024
Poradnik

Paczka czy pakiet?

Opakowanie czy torba?

Wadha czy plecak

Dzisiejsze słowo ma dwa znaczenia. Oznacza grupę wilków lub dzików. Po drugie, dużą grupę, która jest niebezpieczna lub uciążliwa dla środowiska. Jaka jest poprawna pisownia? Wataha to poprawna pisownia; "watacha" jest jednak niepoprawna. Słowo to pochodzi z języka ukraińskiego, do którego mogło przejść z języków turkijskich. Przykład: "Ile?" Trudno to dokładnie oszacować. Zimą widziano chyba dwa watahy" (Tygodnik Podhalański, 1999, nr 13/14).

Dzisiejsze słowo ma dwa znaczenia. Oznacza grupę wilków lub dzików. Po drugie jest to duża grupa, zwykła niebezpieczna, lub uciążliwa dla otoczenia. Jaka jest poprawna pisownia? Wataha to poprawna pisownia; "watacha" jest jednak niepoprawna. Słowo to pochodzi z języka ukraińskiego, do którego mogło przejść z języków turkijskich. Przykład: "Ile?" Trudno to dokładnie oszacować. Zimą widziano prawdopodobnie dwa ślady watah" (Tygodnik Podhalański, 1999, nr 13/14).

Zobacz również